Alle basis informatie over thuisbatterijen op een rij.
13 februari 2021 

Alle basis informatie over thuisbatterijen op een rij.

Zoals altijd trachten we onze lezers te informeren over actuele energiezaken. In deze blog alles wat je als consument dient te weten als je van plan bent een thuisbatterij te plaatsen. Zeg niet zomaar thuisbatterij tegen elk eender soort van batterij. Een thuisbatterij kan namelijk verschillende functies, zeg maar verschillende soorten opslagtoepassingen, hebben afhankelijk van wat uw behoefte is.

De verschillende opslagtoepassingen.

Off-Grid batterij – eilandwerking.

Een batterij voor Off-Grid ofwel eilandwerking is aangesloten op een elektriciteitsnetwerk dat NIET verbonden is met het publieke elektriciteitsnet op staat. De elektriciteit is afkomstig van zonnepanelen, windmolen, WKK, generator,…

On-Grid Batterij – Publiek elektriciteitsnet gekoppeld

De on-grid batterij is de oplossing die je nodig hebt om het % eigenverbruik van je zonne-energie installatie te verhogen. Deze blog gaat voornamelijk over deze oplossing.

Produceer je meer zonne-energie dan je op een bepaald moment nodig hebt, dan zal de overschot opgeslagen worden op de batterij totdat deze vol is. Is er te weinig of geen zonne-energie productie om aan je verbruik te voldoen, dan zal de batterij je de nodig stroom leveren zolang deze voorradig is.

Wat belangrijk is om te weten is dat deze batterij GEEN backup of noodstroom oplossing is. De sturing van deze batterij is dezelfde als deze van de omvormers van jouw zonne-energie installatie. Als het openbaar elektriciteitsnet uitvalt dan of wordt uitgeschakeld door de netbeheerder dan zal deze batterij geen stroom leveren.

Wil je toch over elektriciteit beschikken als het openbare elektriciteitsnet uitvalt, dan zijn er de volgende 2 oplossingen.

Back-Up batterij

Voor een backup batterij hoef je niet perse een zonne-energie installatie te hebben. Het is een batterij die je tijdelijk van stroom zal voorzien als de stroom van het openbaar elektriciteitsnetwerk uitvalt.

Met deze oplossing zal de thuisinstallatie technisch losgekoppeld worden van het publieke elektriciteitsnet en zal de batterij de stroom het volledige huis tijdelijk van stroom voorzien. Met een backup batterij is het mogelijk om de zonne-energie installatie te laten werken zodat deze ook stroom levert die je nodig hebt.

Noodstroom batterij

Een noodstroom batterij is beperkt in capaciteit. Op deze batterij is het de bedoeling om slecht een beperkt aantal verbruikers aan te sluiten die voor jou belangrijk zijn. Zoals bij noodverlichting.

Hoe groot / zwaar dient mijn batterijsysteem zijn.

We gaan ervan uit dat het doel van een batterijsysteem is om de zoveel mogelijk injectie van je zonne-energie te vermijden. M.a.w. het % eigenverbruik van je opgewekte zonnestroom te maximaliseren. Om de grootorde van de batterij te bepalen dienen we dus te weten hoeveel zonne-energie je produceert en hoeveel energie je op welk moment verbruikt.

Berekening met software:

De grootorde van de batterij wordt berekend met software. De software is ontwikkeld door de producent van het batterij laadsysteem. Er zijn omvormers met een ingebouwd laatsysteem en er zijn de losstaande, hybride, laadsystemen. Het verschil tussen deze 2 wordt later in deze blog toegelicht.

Om de grootte van de batterij te berekenen hebben we gegevens nodig.

Gegevens van uw zonne-energie installatie.

In eerste instantie hebben de technische gegevens van uw installatie nodig. Om te beginnen hebben we het Wp (Wattpiek) vermogen van uw zonnepanelen nodig. Dat het totaal vermogen van al uw zonnepanelen. Vervolgens hebben we het vermogen nodig van uw omvormers. Al deze gegevens staan op het keuringsverslag van uw installatie. Deze zijn dus gemakkelijk terug te vinden.

Uw verbruiksprofiel:

Ieder gezin heeft een eigen verbruiksprofiel. Uw verbruiksprofiel is afhankelijk van uw gewoontes, uw werksituatie, de grootte van uw gezin, de leeftijd van uw huisgenoten, enz. Je kan dus stellen dat er geen 2 gelijke verbruiksprofielen zijn.

Een verbruiksprofiel zijn de gegevens over verbruik en injectie over 1 volledig jaar. In onderstaand voorbeeld zijn de gegevens in het blauw de afname van het net. De groene gegevens is de injectie van zonne-energie in het net.

Afhankelijk van de software die je gebruikt zullen maandgegevens onvoldoende zijn als verbruiksprofiel. Voor een goed verbruiksprofiel heb je het verbruik / kwartuur nodig.

Wie over een digitale meter beschikt kan deze data opvragen bij zijn energieleverancier. Je krijgt dan een .csv file toegestuurd die ge-upload kan worden in de software.

Heb je nog geen digitale meter?

Zonder digitale meter zal je, ofwel nog even geduld moeten hebben totdat deze wordt geplaatst. Als alternatief kan je een monitoring systeem installeren die je zal toelaten om jouw verbruiksprofiel te verzamelen. Heb je vragen over monitoring? Onderaan deze pagina kan je uw vraag stellen.

Berekening van de batterijcapaciteit:

Eens jouw verbruiksprofiel is opgeladen in de software kan de installateur jouw batterijcapaciteit bepalen. De software zal bepalen hoe groot de capaciteit dient te zijn van de batterij. Ontwikkelaars van laadsystemen geven in hun software aan welke batterijen compatibel zijn met hun product. Hoe groter het aanbod zal worden van batterijsystemen op de markt, hoe meer keuze je dus zal krijgen. Op dit moment zijn batterijen nog heel duur. Vraag dus zeker aan je installateur de berekeningen bij je prijsvraag. Een te grote batterij zal het % eigenverbruik slechts beperkt verbeteren maar vooral jouw installatie duurder maken.

DC of AC gekoppeld batterijsysteem:

DC Gekoppeld batterijsysteem:

Een DC (gelijkstroom) gekoppeld batterijsysteem, zoals in de bovenstaande afbeelding, is een batterij die gekoppeld is aan jouw zonnepanelen. Zonnepanelen wekken gelijkstroom op. Afhankelijk van de behoefte zal ofwel de stroom naar de verbruikers worden gestuurd ofwel naar de batterij.

Het voordeel van een dergelijk systeem is dat de sturing voor het laden van de batterij voorzien is in de omvormer van de zonne-energie installatie. Het nadeel is dat als je een ouder omvormer hebt deze toepassing niet voorhanden is.

AC Gekoppeld batterijsysteem:

Een AC (Wisselstroom) gekoppeld batterijsysteem, zoals in de bovenstaande afbeelding, is een batterijsysteem dat los staat van jouw zonne-energie installatie. Deze oplossing heeft als voordeel dat je het op gelijk welke plaats kan zetten. heb je bijvoorbeeld jouw omvormer op zolder staan, dan hoef je niet met zware batterijen naar de zolder. Je kan de installatie op een meer toegankelijke plaats zetten. Het nadeel is dat een afzonderlijke meettoestel nodig hebt dat kan bepalen of je batterij kan geladen worden.

Kan je een autobatterij gebruiken als tijdelijke opslag?

Vandaag is het perfect mogelijk om je auto te laden met zonne-energie die je anders in het elektriciteitsnet zou injecteren. Je kan vandaag de autobatterij nog niet gebruiken om je energie tijdelijk in op te slaan. Wagens zijn nog niet voorzien om de opgeslagen elektriciteit terug te geven aan jouw huisinstallatie.

Een batterijsysteem in combinatie met een laadpaal voor een elektrische wagen is wel mogelijk. Het vergt wat techniek om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat eerst je batterij wordt opgeladen en vervolgens je wagenbatterij. De sturing kan dan ook dienen om vervolgens je wagen met nachttarief te voorzien van elektriciteit. Heb je hier vragen over? Stel deze via het contactformulier onderaan deze pagina.

Wat kost een thuisbatterij:

De investering is afhankelijk van heel wat factoren zoals de grootte van je zonne-energie installatie, je verbruiksprofiel, een AC of DC laadsysteem, enz. Wil je graag een berekening voor jouw thuisbatterij? Doe je aanvraag voor een offerte in het onderstaande contactformulier.

De subsidies vandaag:

Vandaag zijn er subsidies van de distributienet beheerder voor thuisbatterijen. Vandaag bedraagt 250€ per kWh bruikbare capaciteit van de batterij, met een maximumbedrag van 3200€ per aansluitingspunt en maximum 35% van de totale investeringskost.

Is een thuisbatterij een goede investering:

Met een thuisbatterij kan je de zelfconsumptie van jouw zonne-energie installatie verhogen. Gemiddeld is de zelfconsumptie voor een uit huis werkend gezin +/- 30%. Met een thuisbatterij kan je de zelfconsumptie verhogen tot +90%. Het resultaat van de uiteindelijke zelfconsumptie is afhankelijk van het systeem dat je wordt aangeboden. Niet tegenstaande zijn thuisbatterijen duur. Heb je een offerte van een installateur dan kan je deze door ons ook laten evalueren. Je vraag kan je stellen in onderstaand contactformulier. Vraag zeker aan verschillende installateurs een offerte. Als iedere installateur rekening houdt met het bovenstaande zal er zeker een passende oplossing bij zitten.

Een batterij opslagsysteem van Mijn Energiebudget:

Wij helpen je graag met jouw plannen om een thuisbatterij te plaatsen.  Via het onderstaande contactformulier kan je uw vraag stellen.

 

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down