Evaluatie compensatie afschaffing terugdraaiende teller.
24 januari 2021 

Evaluatie compensatie afschaffing terugdraaiende teller.

Iemand met een kluitje in het riet sturen.

Ofwel afschepen. Dat was mijn eerste gedachte toen ik de bedragen genoteerd in de compensatieregeling zag. In mijn vorige blog, (als je deze niet gelezen hebt klik hier) waar ik berekende hoeveel verlies ik zou lijden door de afschaffing van de terugdraaiende teller, had ik berekend dat ik een verlies ga hebben van 150 euro/jaar do0r deze maatregel. Mijn installatie is 10 jaar oud ondertussen en ik krijg volgens de vorige week gepubliceerde compensatieregel geen andere compensaties meer.

Ik kom aan 150 euro verlies omdat ik als energieprofessional het voordeel heb om goed te weten wanneer ik energiecontracten dien af te sluiten en bijgevolg zeer lage energietarieven heb)

Welke analyse kan ik hieruit maken.

De vragen die bij mij opkomen zijn:

  • Kan/mag een overheid bepalen wat mijn rendement mag zijn op mijn investering?
  • Ik heb geïnvesteerd in eigen energiebehoefte voor 3000kWh/jaar. Nu heb ik slechts 1/3 van mijn opgewekte stroom die effectief van nut is. De andere dien ik waarschijnlijk binnenkort een tarief af te staan aan een energieleverancier zonder dat ik in de mogelijkheid heb om daarover te  onderhandelen.
  • Ik waarschijnlijk verlies 5 jaar aan terugdraaiende teller. Dus ik heb minimaal verlies van 750 euro. Minimaal omdat door de aanpassing van de berekening van distributiekosten vanaf 1/1/2022 volgens het capaciteitstarief mijn elektriciteitskost fors de hoogte zal ingaan.

Bij het tweede punt dat ik wou maken gaat over het volgende. Bedrijven met een digitale meter en een zonne-energie installatie hebben 2 EAN nummers. Een EAN nummer voor afname en een EAN nummer voor injectie. Het EAN nummer voor injectie geeft die bedrijven de mogelijkheid om hun geïnjecteerde elektriciteit in het net te verkopen aan een partij naar keuze. En dat hoeft niet de leverancier te zijn waar ze een afname contract mee hebben. De digitale meters voor consumenten en zelfstandigen met een laagspanningsaansluiting hebben op dit moment deze keuze niet).

Het derde punt kan ik maken omdat ik het actueel vermogen als ik een over aansteek met grill om bijvoorbeeld witlof in hesp te maken ik een vermogen nodig heb van 4kW. Als ik daarbij aardappelen klaarmaak zit ik al snel boven de 5kW actueel vermogen. Het dubbele van het basistarief van 2,5kW.

Hernieuwbare energie promoten.

De afgelopen week heb ik de vorige minister van energie in het nieuws horen vertellen dat de doelstelling was om zoveel mogelijk mensen te laten investeren in zonne-energie om de Europese doelstellingen te halen inzake hernieuwbare energie. Ik heb nog geen enkele minister horen zeggen dat het doel moet zijn om de energiefactuur voor de burgers zo laag mogelijk moet gehouden worden.

Na de kernuitstap in 2025 een nóg duurdere energiefactuur:

Er staat gepland om binnen 5 jaar de kerncentrales te sluiten. Door het sluiten van deze kerncentrales zal mijn elektriciteitsfactuur opnieuw duurder worden. Onze energietarieven zijn namelijk bepaald door vraag en aanbod. Het evenwicht tussen vraag en aanbod wordt geregeld door de Belgische energiebeurzen. Bij het sluiten van de kerncentrales verdwijnt er dus een capaciteit die ons vandaag constant voorziet van goedkope energie. Het alternatief is energie waarvan de bevoorradingszekerheid onzeker is. Zon- en windenergie zijn nu eenmaal afhankelijk van weersinvloeden en deze zijn niet constant). Om dit te compenseren worden er gascentrales gezet. Elektriciteit geproduceerd met gas is duurder dan kernenergie. Maar in eerste instantie zal er met goedkopere, met kerncentrales geproduceerde, elektriciteit ingevoerd worden uit Frankrijk.

Het gevolg van de schaarste die zal gecreëerd worden op de Belgische markt zal de beurswaarde voor elektriciteit stijgen waardoor energieleveranciers duurder moeten inkopen en dus duurder verkopen.

Ben ik de dupe van slecht bestuur?

Ik ben een energieverbruiker die mijn investeringen heeft gedaan om een zo laag mogelijke afname te hebben van het energienet. Ik heb daarvoor risico’s genomen. Geïnvesteerd, geld geleend en vertrouwd op beloftes die ministers hebben gegeven die ze niet hebben kunnen waarmaken. Ik ben belast geweest voor het verbruik van het distributienet om tijdelijk mijn geproduceerde energie op te parkeren. Een belasting die eerder niet nodig was. Als dank voor mijn bijdrage aan de energietransitie word ik met een kluitje in het riet gestuurd. Want ik heb al 5% rendement gehaald op mijn investering.

Ook gedupeerd, maak je bekend.

In eerste instantie is het de bedoeling dat je, voor mocht de huidige compensatie aangehouden worden, als eigenaar van zonnepanelen opnieuw start met vergelijken van tarieven. Want minimaal 60% van uw verbruik zal je opnieuw dienen aan te kopen. Heb je daarbij hulp nodig dan kan je lid worden van Mijn Energiebudget. Alle info vind je hier.

Voel je je ook gedupeerd? Dan kan je door te klikken op de onderstaande link uw naam en telefoonnummer achterlaten. We zullen bekijken hoe we ons kunnen organiseren om de regering  betere maatregelen te nemen voor de gedupeerden.

Je kan hier ook aangeven als je meer info wil over lid worden van Mijn Energiebudget. Ik ben je dan persoonlijk op.

Ik wil mij aanmelden als gedupeerde.

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down