Het geheim achter onze heel

lage energietarieven

Dé geheimen om de scherpste tarieven te kunnen onderhandelen voor onze klanten zijn:

We willen niet  betaald worden door energieleveranciers.

Omdat we geen vergoedingen willen van energieleveranciers worden deze  niet doorgerekend aan de energieverbruikers.  Ons verdienmodel is het lidmaatschap dat onze leden betalen.

We groeperen onze leden bij onderhandelingen.

Als we tarieven opvragen voor  onze klanten dan doen we dat voor alle leden samen. Consumenten en bedrijven samen zorgen voor een enorme schaalvergroting. Door het grote volume krijgen we heel scherpe tarieven.

Consumenten bekomen hetzelfde tarief  als de bedrijven:

In deze groepsaankoop maken we geen onderscheid tussen consumenten en zelfstandigen of bedrijven. De leverancier die aan onze leden energie wil leveren dient dezelfde tarieven voor iedere verbruiker aan te bieden.

Sterke service door uw lidmaatschap.

Door het lidmaatschap bij Mijn Energiebudget beschikken wij over alle gegevens om factuurcontroles te doen en te vermijden dat onze leden dure stilzwijgende verlengingen terecht komen.

Ik wou zelf op zoek gaan naar een beter energiecontract maar voor mij is dat echt een mission impossible. Deze dienstverlening is echt de beste oplossing voor mij.

Sabine Le Roy

Vorig jaar (2020) zijn + 200 consumenten en zelfstandigen lid geworden van mijn energiebudget. Ze hebben het inzicht verworven dat zich verenigen via Mijn Energiebudget energiecontract beheerder veel budgettaire voordelen heeft.

Iedereen die advies of hulp nodig heeft bij het beheren van zijn energiecontracten of budgetten is welkom als lid bij Mijn Energiebudget.

Alles wat je nodig hebt is bereikbaar. Je hoeft er maar om te vragen!

arrow_drop_up arrow_drop_down